WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Szwedzkie pszczoły już zimują
2019-10-22 11:09:00

Wyjazd studyjny do Szwecji, który odbył się w dniach 5-08.10.2019 r., przygotowany został przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym MODR w Karniowicach. Finansowany był ze środków pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji „Współpraca i tworzenie partnerstw w branży pszczelarskiej”, realizowanej jako działanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W wyjeździe wzięło udział  25 osób reprezentujących  głównie związki, zrzeszenia, stowarzyszenia i towarzystwa pszczelarskie działające w Małopolsce oraz pszczelarze, rolnicy i doradcy rolniczy.

6 października  o 13.00 w porcie w Szwecji na uczestników czekał Pan Preben Kristiansen, przedstawiciel samorządu pszczelarskiego w Szwecji, który ułożył program spotkań w gospodarstwach pszczelarskich. Tłumaczem była tłumacz zawodowy Pani Iwona Preis, z pochodzenia Polka, która przybliżała nam interesujące informacje dotyczące życia w Szwecji i tłumaczyła kolejne spotkania.

Uczestnicy odwiedzili  Honung Fran Sodetorn w miejscowości Varsta, prowadzone przez Pana Freddiego Duwe, który zajmuje się także dystrybucją sprzętu pszczelarskiego marki Nessenheider.

Kolejny punky wyjazdu to  Rosersbergu i ekologiczne gospodarstwa pszczelarskie  Sigtuna Honung, prowadzone przez Pana Kurta Oldeskoga ze 100 rodzinami pszczelimi.

Ostatnim punktem pierwszego dnia była wizyta w Krajowym Laboratorium Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali. Po laboratorium oprowadzała uczestników kierownik laboratorium Pani Eve Forsgren, opowiadając o prowadzonych badaniach.

7 października odbyło się  spotkanie w gospodarstwie pszczelarza zawodowego Pana Dana Levin, mającego 500 uli. Na spotkanie specjalnie przyjechał przedstawiciel Szwecji w Europejskim Zrzeszeniu Pszczelarzy oraz Prezes Szwedzkiego Związku Pszczelarzy Pan Staffan Tegeback. Pan Dana Levin prowadzi gospodarstwo wraz z synem. Gospodarstwo jest rozwojowe, na 2020 rok planowane jest jego powiększenie do 600 uli. Uczestnicy prześledzili cykl pozyskiwania i konfekcjonowania miodu. Podczas kilkugodzinnego spotkania rozmawiano o różnych aspektach pszczelarstwa w Szwecji i w Polsce, w tym o gospodarce pasiecznej,  sposobach zwalczania chorób oraz wsparciu pszczelarstwa ze strony organizacji pszczelarskich i instytucji państwowych.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie składa podziękowania Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za moliwość udziału swoich przedstawicieli w wyjeździe.

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz