WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019-11-21 15:25:46

19 listopada 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w związku z Krajowym Planem Strategicznym WPR 2021-2027. Było to już kolejne spotkanie, poprzednie odbyło się 23 stycznia 2019. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pszczelarskich, branży rolniczej, Kółek Rolniczych, Izb Rolniczych, ARiMR, KOWR oraz przedstwiciele środowisk działających na rzecz ekologii. Naszą organizaję reprezentowała  Sekretarz Zarządu Związku Pani Maria Piechowicz.

Omówiono  mocne i słabe strony mechanizów WPR realizowanych do tej pory. Propozycje Ministerstwa  dotyczące Interwencji w sektorzez produktów pszczelich przedstwaił Pan Jacek Parszewski .

Przedstwaiciele organizacji pszczelarskich zwrócili uwagę na koniecznośc zebrania wszystkich aktów prawnych dotyczących hodowli pszczół należy zebrać w formie Ustawy Pszczelarskiej. Podnoszono problemy związane z brakiem: rejestracji pasiek,  możliwośći lustracji pasiek w przypadkach zgnilca amerykanskiego. Pszczelarze sygnalizowali wystąpienie jesiennych dużych strat rodzin pszczelich. Prowadząca obrady Pani Ewa Domańska Naczelnik  w Departamencie Rynków Rolnych podsumowując dyskusję poprosiła o przekazanie uwag w formie pisemnej w terminie do 3 grudnia.

Odpowiedzią na postulat dopłat bezpośrednich zgłoszony przez Zofię Piechowiowicz była informacja, że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy zarówno krajowe jak i unijne. Pani Ewa Domańska podkreśliła, że w żadnym z państw unijnych nie ma dopłat do uli. Dopłaty bezpośrednie dotyczą jedynie rolników posiadających grunty.

 

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz