WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Gospodarka pasieczna- Jak ja to robię cz. III
2021-01-04 11:52:05

Przeglądy pszczelich rodzin

W okresie maj-czerwiec pszczele rodziny przeglądam co 8-10 dni celem likwidacji nastrojów rojowych, których objawami są: dużo młodych robotnic i czerwia, brak odciągania węzy i ramki kontrolnej, budowanie miseczek matecznikowych, mateczniki z jajeczkiem lub larwą w mleczku albo zasklepionych.  W przypadku stwierdzenia świeżych miseczek wykonuję odkład odbierając 3-4 plastry obsiadane i z czerwiem krytym możliwie na wygryzieniu. Matkę pozostawiam w macierzaku gdzie dodaję susz do zaczerwienia.

Innym sposobem rozładowania nastroju rojowego na tym etapie jest odsypanie ok. 1 kg młodych robotnic najlepiej z nadstawki oraz wykonanie pakietu. Odkłady i pakiety osadzam na innym stanowisku poddając matecznik na wygryzieniu (dwa dni przed) lub młodą matkę.

W rodzinach z nastrojem rojowym (mateczniki) wykonuję odkład z matką na 3-4 ramkach obsiadanych młodą pszczołą i z czerwiem krytym możliwie na wygryzieniu oraz zasilonym omiecioną z paru ramek młodą „muchą”.

W macierzaku likwiduję mateczniki nie dopuszczając do rozwoju nowych na pozostawionym czerwiu otwartym, co wymaga przeglądu po ok. 7 dniach. Następnie podaję matecznik na wygryzieniu lub młodą matkę, odkład pozostawiam na dotychczasowym stanowisku. Po odlocie do macierzaka pszczoły lotnej możliwe jest pozyskanie miodu towarowego.

Przerwy czerwia w odkładach, pakietach, rójkach wykorzystuję do zwalczania warozy. Ponadto za każdym wglądem do poszczególnych rodzin zwracam uwagę na stan zdrowotny , a szczególnie pod kątem chorób czerwia.

 

W okresie maj-czerwiec pszczele rodziny przeglądam co 8-10 dni celem likwidacji nastrojów rojowych, których objawami są: dużo młodych robotnic i czerwia, brak odciągania węzy i ramki kontrolnej, budowanie miseczek matecznikowych, mateczniki z jajeczkiem lub larwą w mleczku albo zasklepionych.  W przypadku stwierdzenia świeżych miseczek wykonuję odkład odbierając 3-4 plastry obsiadane i z czerwiem krytym możliwie na wygryzieniu. Matkę pozostawiam w macierzaku gdzie dodaję susz do zaczerwienia.

Innym sposobem rozładowania nastroju rojowego na tym etapie jest odsypanie ok. 1 kg młodych robotnic najlepiej z nadstawki oraz wykonanie pakietu. Odkłady i pakiety osadzam na innym stanowisku poddając matecznik na wygryzieniu (dwa dni przed) lub młodą matkę.

W rodzinach z nastrojem rojowym (mateczniki) wykonuję odkład z matką na 3-4 ramkach obsiadanych młodą pszczołą i z czerwiem krytym możliwie na wygryzieniu oraz zasilonym omiecioną z paru ramek młodą „muchą”.

W macierzaku likwiduję mateczniki nie dopuszczając do rozwoju nowych na pozostawionym czerwiu otwartym, co wymaga przeglądu po ok. 7 dniach. Następnie podaję matecznik na wygryzieniu lub młodą matkę, odkład pozostawiam na dotychczasowym stanowisku. Po odlocie do macierzaka pszczoły lotnej możliwe jest pozyskanie miodu towarowego.

Przerwy czerwia w odkładach, pakietach, rójkach wykorzystuję do zwalczania warozy. Ponadto za każdym wglądem do poszczególnych rodzin zwracam uwagę na stan zdrowotny , a szczególnie pod kątem chorób czerwia.

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz