WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Powrót do strony koła terenowego
Plan Pracy 2016- projekt
2016-02-10 08:52:26

Plan Pracy Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy na rok 2016

projekt

 

Przedsięwzięcie

Miejsce spotkania

Termin realizacji

Uwagi

 

Zebranie informacyjno szkoleniowe

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

17.01.2016

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

21.02.2016

Obecność obowiązkowa.

 

Udział Delegatów Zrzeszenia w Walnym Zjeździe   Delegatów WZP

 

Delegaci Zrzeszenia na Walny Zjazd

 

Zebranie informacyjno szkoleniowe

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

20.03.2016

Zbieranie danych odnośnie stanu pasiek. Ankieta obowiązkowa wg zaleceń ARR.

 

Zebranie informacyjno szkoleniowe

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

 

17.04.2016

 

Zbieranie danych odnośnie stanu pasiek. Ankieta obowiązkowa wg zaleceń ARR.

 

 

Powiatowa Konferencja Pszczelarska.

Sala Obrad Urzędu Miasta Nowego Targu.

Nowy Targ, ulica Krzywa 1

Godz. 10:00

 

marzec lub kwiecień

 

 

Sprzedaż sprzętu i materiałów do prowadzenia dział. pszczelarskiej prowadzona przez biuro WZP.

Wykłady lektorów zewnętrznych.

 

Zebranie informacyjno szkoleniowe

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

15.05.2016

 

 

 

Spotkanie w pasiece lub wycieczka pszczelarska (proponowana wycieczka na Węgry).

maj, czerwiec lub   lipiec

Na podstawie ustaleń na zebraniach w dniu 17.04.2016 lub 15.05.2016. Planowane wydawanie leków – lipiec oraz sierpień

 

 

czerwiec - sierpień

Indywidualne konsultacje.

 

XV Jubileuszowy Dzień Misia Miodu i Bartnika w Poroninie

sierpień

Impreza organizowana w ramach Tatrzańskich Wici.

 

 

Spotkanie przy ognisku.

18.09.2016

Potwierdzenie udziału do 11.09.2016

 

 

 

Zebranie informacyjno szkoleniowe.

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

16.10.2016

 

Wykład o tematyce pszczelarskiej.

 

 

 

 

 

Zebranie informacyjno szkoleniowe.

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

godz. 10:00

 

20.11.2016

Zbieranie wniosków od pszczelarzy odnośnie sprzedaży miodów przy kościołach z okazji św. Ambrożego.

Przygotowania odnośnie uroczystości ku czci św. Ambrożego

 

 

Obchody uroczystości ku czci św. Ambrożego

Pszczelarski Rój 2016, Spotkanie opłatkowe.

 

grudzień

 

Jedna z parafii na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego. Potwierdzenie udziału do 30.11.2016

 

Sprzedaż miodów przy kościołach z okazji św. Ambrożego

grudzień

Potwierdzenie uczestnictwa do 20.11.2016

 

 

       Ważne terminy 2016

 

 

Wpłata na ubezpieczenie OC

Do 20.03.2016

 

Wpłaty na leki, matki, odkłady

Do 17.04.2016

Wypełnienie ankiety (stan rodzin)

Do 17.04.2016

Wnioski zakup sprzętu

wg wytycznych

Opłata składek członkowskich

Do 15.05.2016

       Potwierdzenia udziału w        przedsięwzięciach wg planu.

Sprzedaż miodu Poronin

Do 14.08.2016

Spotkanie przy ognisku

Do 11.09.2016

Pszczelarski Rój

Do 30.11.2016

Sprzedaż miodu z okazji Ambrożego

Do 20.11.2016

 

                                                       Zarząd Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy

Przejdź do wszystkich aktualności

Powrót do strony koła terenowego
Otworz