WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Powrót do strony koła terenowego
IV Olimpiada Pszczelarska Powiatu Chrzanowskiego
2016-10-18 09:00:00

W dniu 07.10.2016 r. odbyła się IV Olimpiada Pszczelarska Powiatu Chrzanowskiego . Uczestniczyło w niej 12 zespołów szkół gimnazjalnych oraz 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych .Olimpiada odbyła się Chrzanowie z inicjatywy Powiatowej Rady Bartniczej.

Zadaniem Olimpiady było :

  1. Krzewienie wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego.
  2. Zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a także zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, którego dużą część stanowią pszczoły oraz drzewa, krzewy, kwiaty i wszystkie rośliny, niezbędne dla życia pszczół, a tym samym życia człowieka.
  3. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na konieczność stosowania zachowań proekologicznych dla dobra całego środowiska naturalnego, a przez to możliwość pozyskiwania wysokowartościowych produktów pszczelich, które są wielkim skarbem przekazywanym przez naturę człowiekowi.
  4. Zapoznanie się z pracą pszczelarza i funkcjonowaniem pasiek oraz różnorodnością produktów pszczelich.
  5. Popularyzację pszczelarstwa w regionie oraz zachęcenie uczniów do kontynuacji tradycji pszczelarskich.

 

Jerzy Oczkowski

Przewodniczący Powiatowej Rady Bartniczej w Chrzanowie

Przejdź do wszystkich aktualności

Powrót do strony koła terenowego
Otworz