WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Powrót do strony koła terenowego
Stuletnia rocznica powstania Chrzanowskiego Koła Pszczelarzy
2017-07-17 14:00:00

Monografia historyczna napisana w 100-u letnią 

rocznicę powstania pszczelarstwa na Ziemi Chrzanowskiej

 

Koło Pszczelarzy  ,, Cabanka ‘’ w Chrzanowie w dniu 03.06.2017 r. obchodziło 100 lat swojego założenia. 

Na terenie Chrzanowa za historyczną datę powstania związku, który w swoich początkach przyjął nazwę „ Towarzystwo Pszczelarzy w Chrzanowie należy przyjąć rok 1917 – rok kończący I Wojnę Światową.

Datę tą nie należy jednak kojarzyć z  początkową działalnością bartniczą na tej ziemi, bo jak wiadomo na tej ziemi pszczelarstwem zajmowano się już w wieku XIII – np. w posiadaniu karczmy w Płokach była niewielka pasieka pszczela a karczma dobrze zaopatrzona w trunki na miodzie. Do dziś miejsce pasieki zachowało swoją nazwę Pasieki.

Towarzystwo Pszczelarzy w Chrzanowie utrzymało swą nazwę do 1939 roku. Założycielem tego Towarzystwa byli pszczelarze amatorzy. Zajmowali się pracą w swoich pasiekach, prowadzili szkolenia z zakresu hodowli pszczół. Prowadzili też działalność dla propagowania miłości do przyrody, sadzili drzewa, zakładali sady, w szkołach wyjaśniali jak wielką rolę w życiu przyrody odgrywają pszczoły. zapylając kwiaty drzew i roślin.

W gospodarce pasiecznej propagowano ule typu słowiańskiego i warszawskiego. Tylko nieliczni wprowadzali ule Dadana czy Rota lub Wielkopolskie.

Metody gospodarzenia były proste, polegały na utrzymaniu pasiek do wiosny.

Pomoc Państwa w okresie międzywojennym polegała na dostarczaniu cukru zanieczyszczonego piaskiem i trocinami po cenach obniżonych.

Osobnym rozdziałem działania Towarzystwa były tak zwane spotkania uroczyste w dzień św. Ambrożego- patrona Pszczelarzy  dniu 7 grudnia..

Po nabożeństwie w Kościele i ofiarowaniu kościołowi dużej woskowej świecy, następowało spotkanie towarzyskie w szkole.

W sali szkolnej przy wspólnym posiłku, obdarowywano się produktami na bazie miodu, jak miody pitne, ciastka itp. przygotowywane przez gospodynie – żony pszczelarzy.

Wygłaszano też różne satyryczne wierszyki w czym brylował pszczelarz Wladysław Czeczuło.

W tym okresie do roku 1975 do Towarzystwa należały pasieki położone w 21 miejscowościach powiatu chrzanowskiego. liczące 445 członków i 1696 rodzin pszczelich.

 

 

W roku 1975 nastąpiła likwidacja powiatu i zmiana granic województwa. Odpadli z naszej organizacji koledzy z Alwerni, Bobrka, Byczyny, Ciężkowic Chełmka, Jelenia, Krzeszowic, Kwaczały, Rudawy, Tenczynka, Woli Filipowskiej i Zalasu.

W roku 1982 w grudniu utworzono samodzielne Koło w Trzebini i w Płazie.

W roku 1983 utworzono samodzielne Kolo w Pogorzycach a w roku 1985 w Libiążu.

Towarzystwo Pszczelarzy w Chrzanowie zmieniło nazwę na Koło Pszczelarzy w Chrzanowie

Powstałe  Koło Pszczelarzy w Chrzanowie skupiało pszczelarzy z gmin Chrzanów Trzebinia, Libiąż i Babice. W 1980r Koło liczyło 207 członków z 1335 rodzinami pszczelimi. To apogeum pszczelarstwa na naszym terenie. Na każdego zrzeszonego pszczelarza przypadało wówczas 6,5 pnia.

Przejdź do wszystkich aktualności

Powrót do strony koła terenowego
Otworz