WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Dobczyce

Dobczyce
Kostkowski Bolesław, tel. 12 271 15 13
.
Kapuścińska Elżbieta, tel. 605 607 537
Długopolska Zofia, tel. 12 271 59 15

RCOS Dobczyce ul. Szkolna
w/g potrzeb co 1.5 miesiąca

Koło założone prawdopodobnie w okresie międzywojennym, udokumentowana działalność od 1978 roku.

Ilość członków: 55 osób,

pszczelich rodzin: 1008.