WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Drwinia

Drwinia
Zelek Józef, tel. 12 281 70 31
Nosal Stanisław, tel. 12 281 72 59
Kędziora Bogdan, tel. 12 281 70 31
Zgraja Józef, tel. 12 281 76 63

Dom Kultury w Grobli
Pierwsza niedziela miesiąca

Koło Pszczelarzy w Drwini powstało 18.02.1981 r grupę założycielską stanowiło 60 pszczelarzy. Pierwszy Zarząd wybrano w składzie: prezes – Zdzisław Szczygieł (pełnił tą funkcję nieprzerwanie do 2005 roku); wiceprezes – Wojciech Szachator; skarbnik – Tadeusz Bachowicz; sekretarz – Józef Szczygieł. W szczytowym okresie liczebności Koło zrzeszało 120 pszczelarzy. Aktywnie uczestniczyło w szkoleniach i prelekcjach organizowanych przez WZP Kraków. Współpracowało też z wybitnym pszczelarzem i naukowcem dr Antonim Chwatkowskim z Bochni, korzystając z jego rozległej wiedzy i doświadczenia. Potwierdzeniem jest choćby fakt nabywania matek inseminowanych CT46 i „Stachwa” – co w tamtym okresie było sporym osiągnięciem. Koło współpracowało też ze Stacją Hodowli matek w Brzesku – prowadząc ocenę matek CT 46, CJ, CJ10.  Trzech pszczelarzy posiada tytuł „Mistrza pszczelarskiego” pięciu tytuł „Robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pszczelarz”. Produkty pozyskiwane w naszych pasiekach to głównie: miód, wosk, pyłek i propolis.

Aktualnie Koło liczy 37 członków oraz 896 pszczelich rodzin.