WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Limanowa

Limanowa
Kaczmarczyk Władysław, tel. 18 337 40 07
Sewielski Józef, tel. 606 953 714
Czamara Wojciech, tel. 18 332 90 30
Dudek Adam, tel. 505 107 318
Borowski Jan, tel. 18 449 38 91

Bank Spółdzielczy w Limanowej
każda pierwsza niedziela miesiąca

Rok założenia: 1987 rok

Ilość członków: 87 osób

Ilość rodzin pszczelich : 2222