WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Babice

Babice
Krupa Władysław, tel. 513 206 023
Kwaśniewicz Edward, tel. 518 193 334
Kwaśniewicz Edward, tel. 518 193 334
Bieniek Stanisława, tel. 32 613 41 13
Woskowicz Stanisław, tel. 605 737 292

ul. Krakowska 47, 32-551 Babice
1 niedziela każdego miesiąca, godz. 10:00

Koło powstało w 1982 roku. Obecnie liczy 24 członków, którzy posiadają łącznie około 246 rodzin pszczelich. Członkowie Koła są pozytywnie ustosunkowani do zagadnień nowoczesnego pszczelarstwa. Chętnie uczestniczą w zebraniach i szkoleniach. Poprzez organizowanie i uczestnictwo w festynach promujących pszczelarstwo uświadamiają mieszkańcom znaczenie hodowli pszczół dla prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego.