WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Skała

Skała
Kufta Dariusz, tel. 602 271 945
Jabłoński Sebastian, tel. 694 873 718, Grudnik Roman
Legutko Andrzej
Bień Alfreda, tel. 604 718 001
Rech Leonard, Wierzbowska Izabela
Terlikowski Mateusz, tel: 792 029 679

Sala Parafialna w Smardzowicach
druga niedziela miesiąca godz. 11
Przejdź do strony koła

Rok założenia: 1981 rok

Ilość członków: 30 osób

Ilość rodzin pszczelich: 694