WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka "Mioduszyna"
Kowaliczek Bogusław, tel. 664 041 946
Peliwo Robert, tel. 669 043 204
Fryc Dawid, tel. 508 443 375
Fryc Łukasz, tel. 508 442 692
Fluder Agnieszka, Targosz Stanisław, Palka Zbigniew
Bąk Marian, tel. 602 264 789

Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
brak informacji

1 październik 2002 – Walne Zebranie w sprawie powołania Koła
22 styczeń 2003 WZP wyraża zgodę na powołanie Koła Pszczelarzy „Mioduszyna”
6 luty 2003 – wpis Koła do ewidencji Starostwa Suskiego pod patronatem Starosty

Działalność: Organizacja 12 szkoleń powiatowych w latach 2003-2009, prowadzenia akcji nasadzania sadzonek miododajnych, kursy mistrzowskie (9 osób) i robotników wykwalifikowanych (2 osoby), wycieczki szkoleniowe, ogniska, czynny coroczny udział w opłatku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Koło prowadzi akcję sztandarową, której zakończenie jest przewidziane na 30.05.2009r. uroczystym poświęceniem sztandaru.

Aktualnie zrzesza 58 członków, którzy posiadają 1449 pszczelich rodzin.