WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Budzów

Budzów
Kania Adam, tel. 663 347 712
Drabina Andrzej, tel. 600 627 043
Ceremuga Piotr, tel. 660 277 440
Bukowski Wojciech, tel. 506 196 136
Rymarczyk Stanisław, tel. 609 485 545
Światłoń Adam

Urząd Gminy w Budzowie
doraźnie według potrzeb

Stan członków: 32

Rok założenia: 2009

Ilość rodzin pszczelich: 770

skład Zarządu oraz działalność nie ujawniona