WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Gdów

Gdów
Miszczyk Tomasz, tel. 720 888 052
Tuleja Szczepan
Ciężarek Marcin
Turakiewicz Iwona, Kowal Beata
Niewitała Halina, tel. 500 590 769

Strażnica OSP w Niewiarowie
ostatnia niedziela miesiąca o godz. 10:00

Koło Pszczelarzy w Gdowie działało już w latach osiemdziesiątych. Z niewielkiej ilości zachowanych dokumentów wynika, że na koniec 1981r. było zrzeszonych w kole 153 pszczelarzy, w posiadaniu których było 811 rodzin. Prezesem Koła był wówczas śp. Józef Bzdyl. Wygaszenie działalności koła nastąpiło w 1996r. Po tym okresie cześć pszczelarzy z gdowskiego koła należała do Koła Pszczelarzy w Dobczycach.

Reaktywacja działalności Koła Pszczelarzy w Gdowie nastąpiła w dniu 28.02.2015r. Na zebranie reaktywujące przybyło 16 pszczelarzy, w posiadaniu, których było 290 rodzin pszczelich. Obecnie (grudzień 2016r.) Koło liczy 40 członków w posiadaniu, których jest 640 rodzin pszczelich.