WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Biskupice

Biskupice
Smoroń Jacek, tel. 798 824 319
Cichy Henryk, tel. 608 776 166
Woyciechowska Jadwiga, tel. 783 421 153
Wójcik Grzegorz, tel. 606 652 535
Szymski Stanisław
Klimek Artur, tel. 604 407 480

sala Urzędu Gminy w Biskupicach
ostatni czwartek miesiąca

Koło reaktywowało działalność w 2016 r 

Stan członków: 15

Ilość rodzin pszczelich: 235