WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KRAKOWIE

ZGŁOSZENIE NA KURS

Szkolenie pszczelarskie, skierowane jest zarówno do osób które chcą rozpocząć przygodę z pszczelarstwem jak i tych, którzy posiadają już własne pasieki. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Odpowiednio dobrana tematyka pozwoli Państwu na zapoznanie się z zasadami hodowli pszczół.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych wykładowców również uniwersyteckich oraz doświadczonych instruktorów pszczelarstwa.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na 19 stycznia 2019r. Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w Sali konferencyjnej WZKRiOR w Krakowie, praktyczne w Pasiece Kapucynów przy ul. Loretańskiej.

Koszt: 450 zł

Wykłady w ilości 60 obejmują zagadnienia z tematyki:

 • biologii rodziny pszczelej,
 • przystosowania pszczoły do pełnienia funkcji życiowych,
 • wykorzystania bazy pożytkowej,
 • pozyskania i standaryzacji produktów pszczelich,
 • gospodarki pasiecznej,
 • zwalczania chorób pszczelich,
 • pracy hodowlanej,
 • przepisów prawnych w pszczelarstwie oraz zasad bhp.
Zajęcia praktyczne w ilości 20 obejmują:
 • pierwszy przegląd wiosenny,
 • przygotowanie rodzin do wykorzystania pożytków,
 • przeciwdziałanie rójce i tworzenie odkładów,
 • wychów matek pszczelich,
 • miodobranie.Dane do faktury (nie wymagane)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, z siedzibą przy pl. Szczepańskim 8 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zgłoszenia na szkolenie pszczelarskie.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, z siedzibą przy pl. Szczepańskim 8 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie drogą elektroniczną.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.