WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Projekty KOWR 2021/22
2021-10-01 09:18:00

Biuro Związku przyjmuje wnioski na refundację sprzętu pszczelarskiego oraz sprzętu do gospodarki wędrownej na sezon 2021/22.

Wnioski wg. aktualnego wzoru znajdują się w zakładce "dokumenty do pobrania" zostały również przekazane na pocztę ogniw terenowych. Kompletne wnioski należy złożyć w terminie do 25.10.2021 w biurze Związku- decyduje data dostarczenia do biura.

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz