WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów WZP Kraków
2021-07-19 12:38:09

Walny Zjazd zatwierdził sprawozdanie  za lata 2019 i 2020 i udzielił Zarządowi WZP Kraków absolutarium.

Nadano godność Honorowego Prezesa WZP Kraków  koledze Józefowi Bukowskiemu oraz tytuł Honorowego członka WZP Kraków kolegom: Mieczysławowi Grzybkowi; Adamowi Dudkowi; Janowi Ślósarzowi; Igorowi Pawłykowi; Mieczysławowi Horowitzowi; Stanisławowi Babińskiemu; Jerzemu Oczkowskiemu, Jerzemu Smoterowi; Franciszkowi Ostafinowi.

Wybrano Prezesa WZP Kraków, którym został Wojciech Spisak oraz Zarząd w składzie: Jan Ślósarz; Zofia Piechowicz; Stefan Klimek; Tadeusz Dragon; Tomasz Miszczyk; Bogusław Latawiec.

 

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz