WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Zmarł Józef Różański
2022-03-18 03:40:00

Zmarł  Józef Różański z Nowego Targu. Nauczyciel, społecznik. Działacz regionalny, członek wielu organizacji społecznych, w tym pszczelarskich. Honorowy członek Polskiego Związku Pszczelarskiego, założyciel "Pasieki pod Lasem" w Spytkowicach - Skansenu Pszczelarstwa Podhalańskiego i największej na świecie galerii eksponatów związanych z kultem św. Ambrożego, organizator majówek w "Pasiece pod Lasem", członek Zarządu Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w latach 1987-1989, a następnie w-ce prezes Podhalańskiego Koła Pszczelarzy w latach  1990-2004. Członek Komisji Rewizyjnej przy WZP w Krakowie w latach 2001-2005, członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Pszczelarskiego, prezes Zrzeszenia Pszczelarzy Województwa Nowosądeckiego. Odznaczony za swoją działalność pszczelarską m.in. medalem i statuetką im. ks. dr. Jana Dzierżona, a także statuetką Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie "Za zasługi dla małopolskiego pszczelarstwa" i wieloma innymi odznaczeniami, w tym odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele św. Anny na cmentarzu w Nowym Targu  o godz. 11 w dniu 19 marca 2022.

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz