WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KRAKOWIE

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

Stowarzyszenie ARID i Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie zapraszają na Konferencja realizowana ramach projektu „BeeGen - Łączenie pokoleń pszczelarzy realizowanego w ramach programu Erasmus+ 2019-1-PL01-KA202-065014

Program konferencji:

 • 8.00 - 9.00 - Rejestracja uczestników
 • 9.00 - 9.15 - Rozpoczęcie konferencji,powitanie uczestników
 • 9.15 - 9.45 - mgr inż. Maciej Dymacz, koordynator projektu BeeGen Prezentacja projektu BeeGen - Łączenie pokoleń pszczelarzy
 • 9.45 - 10.00 - Prof. dr Barbara Król - Europejskie ogrody miejskie dla owadów zapylających - projekt partnerski Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • 10.00 - 11.30 - prof.dr hab. Krystyna Pohorecka Zwalczanie warrozy najnowsze doniesienia
 • 11.30 - 12.00 - Dyskusja
 • 12.00 - 12.15 - prof. dr hab. Adam Tofilski - Bezpłatna ocena jakości matek pszczelich
 • 12.15 - 12.45 - przerwa obiadowa
 • 12.45 - 14.15 - prof. dr hab. Krzysztof Olszewski - Gospodarka pasieczna w warunkach zmian klimatu oraz rosnącego zagrożenia ze strony „Varroa destructor”
 • 14.15 - 14.45 - Dyskusja
 • 15.45 - 16.00 - Zakończenie konferencji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, z siedzibą przy pl. Szczepańskim 8 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zgłoszenia na szkolenie pszczelarskie.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, z siedzibą przy pl. Szczepańskim 8 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie drogą elektroniczną.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.