WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Konferencja Pszczelarska
2017-12-05 12:30:00

W dniu 2 grudnia 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa odbyła się Konferencja Pszczelarska z udziałem słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej,  R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz absolwenci KKZ, którzy jako pierwsi w naszej szkole zdobyli  tytuł technika pszczelarza. Honorowym gościem był prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie – pan Wojciech Spisak.

Prelegentami na  konferencji byli znamienici goście znani w środowisku pszczelarskim:

  • prof. dr hab. Krystyna Czekońska,
  • dr n. wet. Maria Zoń,
  • mgr inż. Jerzy Żwirski, 

W tym dniu szkoła wydała zaświadczenia o ukończeniu kursu 21 słuchaczom, którzy w najbliższej sesji styczniowej przystąpią do egzaminów organizowanych w naszej szkole przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie, za życzliwe wsparcie, za pomysły, które budują pozytywny wizerunek zawodu pszczelarz otrzymali Państwo: Aleksandra i Marian Opokowie, Arkadiusz Klimczyk, Olaf Lachman, Jakub Niewdana, Wiesław Wieczorek, Agnieszka Wójtowicz. 

Dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie za możliwość zakupu literatury fachowej oraz wystawcom profesjonalnego sprzętu pszczelarskiego  - Firmie Kokoszkatm

Wszystkim pszczelarzom z okazji święta ich  patrona św. Ambrożego składamy serdeczne życzenia: dużo wytrwałości w realizacji zamierzeń związanych z pasją oraz pomyślności i satysfakcji z pracy z pszczołami.

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz