WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Statut


Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie jest społeczno - zawodową branżową organizacją rolniczą. Posiada osobowość prawną, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: zbytu produktów pszczelich, zaopatrzenia pszczelarzy w środki do produkcji pasiecznej, szkoleń, udziału w realizacji programów ekologicznych.


Związek w swej działalności współpracuje w Akademią Rolniczą w Krakowie, Spółdzielnią Pszczelarską "Pszczelarz" Kraków oraz administracją rządową i samorządową, a także innymi instytucjami oraz firmami, w miarę potrzeb.


W ramach prowadzonej działalności oferujemy pośrednictwo w zakupie wszelkiego sprzętu pszczelarskiego.Prezes WZP Kraków
Zobacz statut