WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


"Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom."
2018-10-03 10:43:34

Zapraszamy na konferencję „Ludzie pszczołom, pszczoły ludziom”

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe zapraszają 13 października 2018 roku do udziału w trzeciej konferencji organizowanej pod hasłem "Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom”. Tym razem podczas konferencji pracownicy nauki podzielą się  z uczestnikami wiedzą o aktualnych problemach pszczół dziko żyjących oraz hodowlanych. W trakcie konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące interakcji zachodzących pomiędzy roślinami a pszczołami oraz przyczyny zaburzeń we wskazanych interakcjach. Omawiane będą zagadnienia dotyczące jakości produktów dostarczanych przez pszczołę miodną.

Konferencja będzie okazją do dialogu między nauką a praktyką oraz mobilizacji do większego zaangażowania w ratowanie środowiska, w którym zyją pszczoły.

Materiały konferencyjne ukażą się w czasopiśmie „Wieś i Doradztwo” i będą dostępne w wersji elektronicznej oraz drukowanej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program Konferencji  w linku poniżej.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie ul. Balicka 253 c (Mydlniki).

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Florian Gambuś – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Marian Tischner – Polska Akademia Umiejętności

prof. dr hab. Krystyna Czekońska- Uniwwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. Józef Kania, prof. UR – Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie

Wojciech Spisak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie

 

 

https://urk.edu.pl/zasoby/1/Program_konferencji_Pszczoly_ludziom_-_ludzie_pszczolom.pdf

Przejdź do wszystkich aktualności
Otworz