WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Igołomia - Wawrzeńczyce

Igołomia- Wawrzeńczyce
Swałtek Jan
Bigaj Paweł
Ćwikła Edward
Walczyk Czesław, tel. 12 386 41 47

Gminne Centrum Kultury Wawrzeńczyce
druga niedziela każdego miesiąca

Koło założone w 1981 r. działało z przerwami.

Aktualnie liczy 20 członków i 260 pszczelich rodzin.