WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

Kraków - Śródmieście
Szeliga Przemysław, tel. 501 644 642
Kulig Andrzej, tel. 508 378 786
Leleń Monika, tel. 604 170 725
Job Zbigniew, tel. 507 164 783
Podgórski Sławomir, Król Stanisław, Bełtowicz Sylwester, Schab Małgorzata, Morawski Mateusz
Pamuła Wiesław, tel. 606 859 513, Górnisiewicz Jerzy, Pacek Grzegorz

w sali przy Kościele Ks. Kapucynów ul.Loretańska 11
w pierwszą niedzielę miesiąca po pierwszym
Przejdź do strony koła

Krakowskie bartnictwo znane jest już od czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego ( 1333-1370). Wydarzenia historyczne wywarły duży wpływ na ciągłość i zmienność zorganizowanej działalności pszczelarstwa krakowskiego. Po II wojnie światowej założycielem i pierwszym prezesem Miejscowego Koła Krakowskiego był ks. Alojzy Sękowski. Koło jest organizatorem dorocznego święta pszczelarzy „Krakowskie Miodobranie’. Posiada swój lokal. Utrzymuje stałe kontakty z pszczelarzami zagranicznymi przyjeżdżającymi co roku na nasze święto. Koło liczy 130 członków. W zebraniach uczestniczy 70-80 członków. Koło jest organizatorem kursów, szkoleń pogadanek o tematyce pszczelarskiej, cieszących się dużym zainteresowaniem. Od 1978r Prezesem Miejskiego Koła Krakowskiego a od 1982 Koła Śródmieście – Krowodrza jest do dziś Edward Kolarski odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym również „Statuetką ks. Jana Dzierżona”.