WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Skawina

Skawina
Pająk Krzysztof, tel. 12 275 15 75, 503 908 222
Krupnik Henryk, tel. 12 275 11 42
Krupnik Leszek, tel. 12 275 11 99
Jaskóła Andrzej, Grzelak Waldemar, Kucik Eugeniusz, Myśliwiec Marek
Florek Jerzy, tel. 12 275 13 39, Zięba Andrzej, Józefczyk Zdzisław

Jurczyce 25-Dom Pamięci Rodu Hallerów
pierwsza niedziela każdego miesiąca o godz. 14:00

Pierwsza udokumentowana informacja o istnieniu Koła pszczelarzy w Skawinie pochodzi z 1941 r, ale jest bardzo prawdopodobne, że organizacja pszczelarska istniała już wcześniej. 
Podczas wojny prezesem miejscowego Związku Pszczelarzy w Skawinie był Józef Kulicz a opiekę nad Kołem sprawował instruktor Tadeusz Kalbinowski. Zebrania pszczelarzy odbywały się w tym czasie w pierwszą niedzielę miesiąca w budynku Gminy. W 1948 r wszystkie organizacje pszczelarskie zostały rozwiązane. W Skawinie reaktywowano Miejscowe Koło Pszczelarzy w 1981 roku a prezesem został Bronisław Duda. Od 1990 do 10 X 2003 r. przewodniczył Kołu Eugeniusz Gniady. Od 10 X 2003 prezesem jest Krzysztof Pająk.

Koło liczy aktualnie 35 członków i ponad 607 rodzin pszczelich.