WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Skawina

Skawina
Pająk Krzysztof, tel. 12 275 15 75, 503 908 222
Krupnik Henryk, tel. 12 275 11 42
Krupnik Leszek, tel. 12 275 11 99
.
Florek Jerzy, tel. 12 275 13 39

Jurczyce 25-Dom Pamięci Rodu Hallerów
pierwsza niedziela każdego miesiąca o godz. 14:00

Pierwsza udokumentowana informacja o istnieniu Koła pszczelarzy w Skawinie pochodzi z 1941 r, ale jest bardzo prawdopodobne, że organizacja pszczelarska istniała już wcześniej. 
Podczas wojny prezesem miejscowego Związku Pszczelarzy w Skawinie był Józef Kulicz a opiekę nad Kołem sprawował instruktor Tadeusz Kalbinowski. Zebrania pszczelarzy odbywały się w tym czasie w pierwszą niedzielę miesiąca w budynku Gminy. W 1948 r wszystkie organizacje pszczelarskie zostały rozwiązane. W Skawinie reaktywowano Miejscowe Koło Pszczelarzy w 1981 roku a prezesem został Bronisław Duda. Od 1990 do 10 X 2003 r. przewodniczył Kołu Eugeniusz Gniady. Od 10 X 2003 prezesem jest Krzysztof Pająk.

Koło liczy aktualnie 36 członków i ponad 585 rodzin pszczelich.