WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Babice

Babice
Michał Martyna tel. 791070987, email: michal07ma@interia.pl
Jacek Pająk, tel. 535555532, email: j.ogrodnictwo@gmail.com
Adam Bartuś, tel. 533040098, email: adambartus10@gmail.com
Jacek Pająk
Gwiżdż Jerzy, Grudzień Zbigniew, Bierzało Józef

Babice Klub RADAR ul. Zakopiańska 23
1 niedziela każdego miesiąca, godz. 10:00

Koło powstało w 1982 roku. Obecnie liczy 29 członków, którzy posiadają łącznie około 300 rodzin pszczelich. W 2014 Kołu został nadany Sztandar, który skupia i jednoczy członków koła we wszystkich ważnych chwilach ich życia. W tym samym roku wydano książkę ”Bartnictwo, pszczelnictwo, pszczelarstwo w gminie Babice” autorstwa Pana Zenona Kędziory. Członkowie Koła uczestniczą w zebraniach, szkoleniach oraz wdrażają do pracy w pasiekach zagadnienia nowoczesnego pszczelarstwa. Poprzez organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych promujących pszczelarstwo. Uświadamiają znaczenie hodowli pszczół dla prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego.

W roku 2019  obok Zespołu Szkół w Babicach dzięki Stowarzyszeniu Impuls oraz UG Babice utworzono ścieżkę edukacyjną “Gmina Babice na miodowym szlaku!”  a cyklicznie od wielu lat na terenie Skansenu w Wygiełzowie organizowane jest Święto Miodu Powiatu Chrzanowskiego.

Obecnie spotkania odbywają się  w Babicach w Klubie RADAR ul. Zakopiańska 23 w każdą pierwszą niedzielę miesiąca