WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Sułkowice

Sułkowice
Piechota Piotr
Piątek Jakub
Lenart Wiesław
Bobeł Marek
Burda Tadeusz, tel.12 273 11 69

na terenie pasieki członków koła
6 spotkań w roku

Koło działa od początku lat 50-tych ubiegłego wieku i organizacyjnie usytuowane jest przy WZP w Krakowie. Ilość pszczelarzy w ostatnich latach dynamicznie się powiększa i obecnie posiada 24 członków, a ilość rodzin pszczelich przekroczyła 533. Jednym z członków Koła jest jego Kapelan O. Budzoń Jacek. Koło nasze stoi otworem dla wszystkich pszczelarzy gminy  (i nie tylko), którzy chcieliby zasilić nasze szeregi.

Na każdym spotkaniu Koła odbywają się szkolenia poruszające zagadnienia z zakresu nowoczesnego pszczelarstwa. W naszej działalności pszczelarskiej przez krótki okres czasu brał udział Burmistrz Sułkowic i zapewne ma to wpływ w naszej gminie na podkreślanie ze strony władz znaczenia hodowli pszczół dla prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego.

Niemal tradycją naszego Koła jest udział jego członków na rozpoczęcie i zakończenie sezonu pszczelarskiego w uroczystej mszy polowej na terenie pasieki.

Naszą działalność pragniemy rozpowszechniać wśród mieszkańców i naszych sympatyków przez prezentowanie informacji i zdjęć przez otwarcie konta na Facebook-u pod nazwą „Koło Pszczelarzy w Sułkowicach”.

W dniu 20.02.2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym został wybrany nowy zarząd i po raz kolejny prezesem koła został Józef Flaga.