WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Zator

Zator
Garczarczyk Zdzisław, tel. 609 068 617
Jargus Stanisław
Kozieł Jerzy
Mol Ryszard
.
.

restauracja „Myśliwska” w Zatorze
raz na dwa miesiące

Rok założenia: 1994 rok

Stan członków: 24

Ilość rodzin pszczelich: 284