WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Aktualności


Powrót do strony koła terenowego
Plan Pracy Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy na rok 2018
2018-02-26 13:00:00

 

Plan Pracy Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy na rok 2018

Lp.

Przedsięwzięcie / Miejsce spotkania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1 

 godz. 10:00

18.02.2018

 

2.

Udział Delegatów Zrzeszenia w Walnym Zjeździe  Delegatów WZP

I półrocze 2018

Delegaci Zrzeszenia na Walny Zjazd

3.

Konferencja Pszczelarska

Sala Obrad Urzędu Miasta Nowego Targu.

Nowy Targ, ulica Krzywa 1

godz. 10:00

18.03.2018

Wykładowcy i tematyka

Piotr Kuś – Choroby pszczół

Wiesław Londzin – Przygotowanie pszczół do pożytków wiosennych i letnich

4.

Zebranie informacyjno szkoleniowe

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1 

 godz. 10:00

15.04.2018

 

 

5.

 

Wycieczka do Bochni

 

20.05.2018

Zwiedzanie Kopalni Soli,
Wizyta w pasiece Zofii i Grzegorza Kiejdo

 

 

6.

Spotkania w pasiece. Pokazy praktycznej gospodarki pasiecznej. 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,   sierpień

Na podstawie ustaleń na spotkaniach w dniu 15.04.2018 i/lub 20.05.2017 Planowane wydawanie leków – lipiec oraz sierpień. Miejsce odbióru leków zgodnie ze złożoną deklaracją.

 

7.

Święto Miodu w Spytkowicach

Termin w uzgodnieniu z UG    Spytkowice

Impreza plenerowa. 

8.

 

czerwiec - sierpień

Indywidualne konsultacje.

 

 

9.

XVI Dzień Misia Miodu i Bartnika w Poroninie

19.08.2018

Impreza organizowana w ramach Tatrzańskich Wici.

 

10.

Spotkanie przy ognisku. 

16.09.2018

Potwierdzenie udziału do 10.09.2018

11.

Zebranie informacyjno szkoleniowe.

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1 

 godz. 10:00

21.10.2018

Wykład lektora zewnętrznego

12.

Zebranie informacyjno szkoleniowe.

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1 

 godz. 10:00

18.11.2018

Zbieranie wniosków od pszczelarzy odnośnie sprzedaży miodów przy kościołach z okazji św. Ambrożego.

Przygotowania odnośnie uroczystości ku czci św. Ambrożego.

13.

Obchody uroczystości ku czci św. Ambrożego

Pszczelarski Rój 2017, Spotkanie opłatkowe.

grudzień

Jedna z parafii na terenie powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego. Potwierdzenie udziału do 30.11.2018

 

14.

Sprzedaż miodów przy kościołach z okazji św. Ambrożego

grudzień

Potwierdzenie uczestnictwa do 19.11.2018

 

15.

Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasnej Górze

grudzień

Poczet sztandarowy oraz zainteresowane osoby.

16.

Zebranie informacyjno szkoleniowe

Budynek LO, Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1 

 godz. 10:00

20.01.2019

Zebranie informacyjno szkoleniowe. Podsumowanie roku 2018.

 

      Ważne terminy 2018

 

 

Wpłata na ubezpieczenie OC

Do 18.03.2018

 

Wpłaty na leki, matki, odkłady 

Do 15.04.2018

Udział w wycieczce do Bochni

Do 15.04.2018

Wypełnienie ankiety (stan rodzin)

Do 15.04.2018

Wnioski zakup sprzętu

wg wytycznych

Opłata składek członkowskich

Do 20.05.2018

Potwierdzenia udziału w    przedsięwzięciach wg planu.

Sprzedaż miodu Spytkowice

W dostosowaniu do terminu imprezy

Sprzedaż miodu Poronin

Do 12.08.2018

Spotkanie przy ognisku

Do 10.09.2018

Pszczelarski Rój 2018

Do 30.11.2018

Sprzedaż miodu z okazji Ambrożego

Do 18.11.2018

 

Prosimy o uczestnictwo w spotkaniach.

Po terminach podanych w Planie Pracy wnioski oraz wpłaty nie będą przyjmowane.

Uwaga! Podane dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. 

                                                        Zarząd Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy

Przejdź do wszystkich aktualności

Powrót do strony koła terenowego
Otworz