WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy

Nowy Targ
Świdroń Jan , tel. 18 263 15 31 , 516 114 621
Sikoń Jacek, tel. 602 638 618
Spytkowski Stanisław
Grzybek Mieczysław, tel. 604 994 217
Biskup Bogusław, Gąsienica Michał, Gonciarczyk Konrad
Czubernat Henryk, Pawlikowski Tomasz, Bryniarska Halina, Nogawka Stefan, Malata Józef

I Liceum Ogólnokształcące Nowy Targ ul. Krasińskiego 1
trzecia niedziela każdego miesiąca, godz. 10:00


Aktualnosci:

Plan Pracy Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy na rok 2018
2018-02-26 13:00:00
Plan Pracy Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy na rok 2018... więcej
Jubileusz 30-lecia Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy
2017-12-28 14:45:00
Pszczelarze Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy świętowali w niedzielę 17 grudnia 2017 roku Jubileusz 30-lecia organizacji.... więcej
Plan Pracy 2016- projekt
2016-02-10 08:52:26
Projekt Planu Pracy ... więcej
Walne Zebranie
2016-02-10 08:51:02
Działając na podstawie §15 Statutu Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy, Zarząd Zrzeszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na dzień 21 lutego 2016 roku na godz. 10:00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Krasińskiego 1 w Nowym Targu. W przypadku braku wymaganej frekwencji Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 1030.... więcej
Pszczelarski Rój 2015 Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy.
2015-12-18 15:55:18
Pszczelarze Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy, miłośnicy pszczół, sympatycy pszczelarstwa, przyjaciele pszczelarzy, smakosze produktów pszczelich spotkali się w dniu 13 grudnia 2015 roku z okazji Świętego Ambrożego na „Pszczelarskim Roju” w Białce Tatrzańskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Święta w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, którą w intencji pszczelarzy sprawowali: proboszcz Parafii Białka Tatrzańska ksiądz Jan Byrski, kapelan Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy ksiądz Franciszek Rembiesa oraz ksiądz Jan Kołodziej z Zubrzycy Górnej na Orawie.... więcej
Przeglądaj starsze aktualności


Zebrania członków Zrzeszenia odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10 w Liceum Ogólnokształcącym im. Goszczyńskiego w Nowym Targu, ul. Krasińskiego za wyjątkiem: maj i sierpień zebranie w pasiekach, grudzień pszczelarski rój, wrzesień spotkanie towarzyskie w terenie.

Historia Koła:

Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Nowym Targu zostało założone dnia 2 sierpnia 1987 roku pod nazwą Podhalańskie Koło Pszczelarzy.  Zebranie założycielskie z udziałem 76 pszczelarzy miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu  przy Placu Słowackiego. Wybrano władze Koła, prezesem został Józef Wapiennik z Nowego Targu, uchwalono statut. Organizacja została zarejestrowana, dnia 31.08.1987 r. jako zrzeszenie branżowe działające na podstawie ustawy z 8 października 1982 roku o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32/82). Koło uzyskało osobowość prawną o mocą Uchwały Walnego Zebrania Członków przystąpiło do Wojewódzkiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Nowym Sączu, z siedzibą w Kamiannej.

W 1999 roku wobec nowego podziału administracyjnego kraju i powstania województwa Małopolskiego- Koło na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 12 stycznia 2001 roku wystąpiło ze Zrzeszenia przystępując do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. Jednocześnie uchwalono nowy statut, który został zaakceptowany przez Sąd Rejestrowy natomiast organizację wpisano do ewidencji pod numerem 0000027055.

Kolejna zmiana statutu w tym zmiana nazwy na Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Nowym Targu miała miejsce 20 maja 2012 roku.

Dnia 6.01.2013 roku został poświęcony i przekazany dla Zrzeszenia Sztandar ufundowany przez członków.

Organizacja na dzień 30.09.2016 roku liczyło 108 członków, którzy posiadali 2437 pszczelich rodzin.

Zrzeszenie prowadzi aktywną działalność statutową, która w zarysie została przedstawiona w publikacji jubileuszowej na XX- lecie istnienia- w przygotowaniu uzupełnienie wydawnictwa na XXX-lecie działalności.

Wśród stałych i cyklicznych przedsięwzięć wymienić należy:

 • współorganizowanie z Urzędem Gminy Poronin „Święta Misia Miodu i Bartników”- w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia każdego roku w Ośrodku Kultury w Poroninie,
 • pszczelarskie roje na św. Ambrożego tj. spotkania pszczelarzy każdego roku w innej parafii z udziałem władz samorządowych, związkowych, parlamentarzystów. Uroczystości rozpoczyna msza święta celebrowana od 1993 roku przez kapelana ks. kan. Franciszka Rembiesę.

W części oficjalnej (po mszy św. ) następuje wręczenie odznaczeń, uroczysty obiad oraz wystąpienia zainteresowanych uczestników,

 • organizowanie sprzedaży miodu przy kościołach na św. Ambrożego,
 • prelekcje wśród młodzieży szkolnej nt. wybranych zagadnień biologii rodziny pszczelej,
 • powiatowe konferencje pszczelarskie,
 • wycieczki szkoleniowo- turystyczne do  przodujących gospodarstw pasiecznych w kraju i zagranicą,
 • udział w Dożynkach Podhalańskich- we wrześniu co roku w Ludźmierzu,
 • spotkania towarzyskie przy pieczonym baranie.

Za zasługi dla pszczelarstwa najwyższymi odznakami honorowymi Związku wyróżnieni zostali:

 • Statueta Pomnika ks dr Jana Dzierżona oraz „Medalem ks. dr Jana Dzierżona”; BUKOWSKI Józef, GRZYBEK Mieczysław, RÓŻAŃSKI Józef, SEWERYN Bohdan, FRYŹLEWICZ Andrzej, ks. kan. REMBIESA Franciszek.
 • „Medalem ks dr Jana Dzierżona”; LEJA Andrzej, SUKIENNIK Filip, STASZEL Józef, KUCHARSKI Władysław.
 • „Odznaka Za Zasługi Dla Rolnictwa”; BARNAŚ Jan, FRYŹLEWICZ Andrzej, RÓŻAŃSKI Józef, Bukowski Józef.
 • „Medalem S. Zawodnika” przyznanym przez Słowacki Związek Pszczelarzy- dla BUKOWSKIEGO Józefa.

Kraków, dnia 23.11.2016r.