WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Wiśniowa

Wiśniowa
Spytek Łukasz, tel. 511 613 860
Szymoniak Marcin, tel. 787 589 523
Morajka Wojciech, tel. 722 317 039
Szymoniak Marcin, tel. 787 589 523
.
Zając Jan, tel. 791 803 275, Batko Józef, Kot Zbigniew

sala obrad Urzędu Gminy Wiśniowa
w. potrzeb

Rok założenia: 1981 rok

Ilość członków: 33 osób

Ilość rodzn pszczelich : 705