Zasady zwrotów i reklamacji w sklepie WZP Kraków.

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się z WZP Krakow.
 2. Zwrot
  • W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie towaru, należy o tym fakcie powiadomić sprzedającego  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  • Zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania.
  • Zakupiony produkt  można zwrócić w ciągu 10 dni od momentu zakupu bez podawania przyczyny. Zwrotowi podlegają wyłącznie standardowe produkty, bez zmian na życzenie klienta. Zwracamy wówczas Państwu wyłącznie koszt zakupionego przedmiotu. Przesyłki za pobraniem pocztowym nie są odbierane!
 3. W przypadku składania reklamacji, lub dokonania zwrotu nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury reklamacyjnej.
  • zwracany przedmiot nie może nosić oznak użytkowania,
  • towar musi zawierać oryginalne opakowanie,
  • dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu,
  • Kupujący musi dołączyć dowód zakupu (paragon),
  • w przypadku zwracania przedmiotu, klient dokonuje wysyłki na własny koszt,
 4. Reklamacja
  • do produktu musi być dostarczony opis uszkodzeń. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji,
  • sprzedający ma prawo zażądać od Nabywcy dokumentu zakupu jakim jest paragon,
  • klient wysyła produkt do sprzedającego na własny koszt, po naprawie zostanie odesłany na koszt firmy WZP Kraków.
 5. Wymiana towaru: Przy wymianie towaru koszt transportu w obie strony pokrywa kupujący.
 6. Reklamacje.
  • Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności Doręczyciela, w chwili jej dostarczenia, oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego, w przypadku jej uszkodzeń i odmowy przyjęcia. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
  • Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności Dostarczyciela. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisanie, wraz z Dostarczycielem, protokołu reklamacyjnego, w którym należy opisać rodzaj zastanych uszkodzeń. Spisany dokument musi być opatrzony podpisem i pieczątką Dostarczyciela oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Uszkodzenia gwarancyjne należy ponadto zgłaszać telefonicznie.
  • Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedającego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.