WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Chrzanów

Chrzanów
Koszowski Jerzy, tel. 609 568 430
Otrębski Grzegorz, tel. 698 416 394
Uzar Jarosław, tel. 600 351 613
Cudak Paweł, tel. 607 850 803
Czopik Henryk, Oczkowski Jerzy, Gładys Zygmunt
Gądek Roman, tel. 511 504 421

Sala katechetyczna przy kościele Św. Mikołaja w Chrzanowie
pierwsza niedziela każdego miesiąca o godz. 9:00
Przejdź do strony koła


Aktualnosci:

V Olimpiada Pszczelarska Powiatu Chrzanowskiego zorganizowana przez Powiatową Radę Bartniczą
2018-05-28 09:45:00
25.05.2018 r. zakończył się ostatni etap V Olimpiady Pszczelarskiej Powiatu Chrzanowskiego dla Szkół Podstawowych, Klas Gimnazjalnych i Szkół Ponadpodstawowych. Odbyła się część pisemna i egzamin ustny, wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie uczniom, nauczycielom oraz Pszczelarzom , którzy poświęcili swój czas by szerzyć wiedzę o pszczołach.... więcej
Spotkanie Powiatowej Rady Bartniczej Powiatu Chrzanowskiego
2017-12-13 09:00:00
SPOTKANIE POWIATOWEJ RADY BARTNICZEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO - Św. Ambroży to jest nasze święto - święto pszczelarzy i ich rodzin. Spotkaliśmy się w gronie wspaniałych ludzi samorządowców gości zaproszonych dzięki którym możemy się rozwijać coraz lepiej. Obchodziliśmy w tym roku piękną uroczystość 100 lat istnienia Koła Pszczelarzy "Cabanka" w Chrzanowie.... więcej
Stuletnia rocznica powstania Chrzanowskiego Koła Pszczelarzy
2017-07-17 14:00:00
Koło Pszczelarzy ,, Cabanka ‘’ w Chrzanowie w dniu 03.06.2017 r. obchodziło 100 lat swojego założenia.... więcej
IV Olimpiada Pszczelarska Powiatu Chrzanowskiego
2016-10-18 09:00:00
W dniu 07.10.2016 r. odbyła się IV Olimpiada Pszczelarska Powiatu Chrzanowskiego . Uczestniczyło w niej 12 zespołów szkół gimnazjalnych oraz 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbyła się Chrzanowie z inicjatywy Powiatowej Rady Bartniczej.... więcej
Wycieczka do Bratysławy
2016-10-10 11:00:00
Powiatowa Rada Bartnicza w Chrzanowie zorganizowała 24.09.2016r. dla pszczelarzy wycieczkę do Bratysławy.... więcej
Przeglądaj starsze aktualności


A wszystko zaczęło się W 1917 r. kiedy powstał pierwszy związek pszczelarzy o nazwie „Towarzystwo Pszczelarzy w Chrzanowie” i działał aktywnie do roku 1939. Obejmował swoim zasięgiem gminy: Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno, Krzeszowice. Członkowie Towarzystwa prócz pracy w pasiekach zajmowali się samokształceniem, szkoleniem początkujących adeptów, a także uczestniczyli w spotkaniach z ludnością i młodzież szkolną, informując o potrzebie sadzenia drzew i krzewów oraz o gospodarczym znaczeniu pszczół. Po II wojnie oświatowej zrzeszenie pszczelarzy przyjęło nazwę Powiatowe Koło Pszczelarzy w Chrzanowie, które skupiało pszczelarzy z terenów: Alwerni, Babic, Balina, Bobrku, Byczyny, Ciężkowic, Chełmka, Jelenia, Lubiąża, Krzeszowic, Kwaczały, Młoszowej, Myślachowic, Nowej Góry, Płazy, Rudawy, Tenczynka, Trzebini, Sierszy, Woli Filipowskiej, Zalasu, Żarek. Razem 459 członków i 1742 rodziny pszczele.

Kolejny okres rozwoju pszczelarstwa na Ziemi Chrzanowskiej to lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte. W roku 1975 po zmianach administracyjnych (likwidacja powiatów) związek objął swoją działalnością gminy Chrzanów, Trzebinia, Babice, Libiąż. Było to regionalne koło liczące 250 członków, co utrudniało sprawne zarządzanie i zaspokajanie potrzeb pszczelarzy. Z tego powodu w 1982 roku Koło rozpadło się i w poszczególnych gminach powstały samodzielne koła. Prezesem Koła w Chrzanowie został wówczas Jan Głownia.

W roku 1999 z inicjatywy prezesów kół powiatu chrzanowskiego powstała Powiatowa Rada Bartnicza, w skład której weszło po dwóch członków kół pszczelarskich : Chrzanowa, Libiąża, Alwerni, Babic i Trzebini. Celem Rady stało się: jak najszersze propagowanie tematyki pszczelarstwa na terenie powiatu, wymiana doświadczeń wśród pszczelarzy, zaopatrzenie w aktualne, skuteczne leki niezbędne dla pszczół oraz utrzymanie właściwej higieny w pasiece, organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych do miejsc związanych z pszczelarstwem, współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Oddział w Chrzanowie, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie w zakresie pomocy finansowej na zakup drzew i krzewów miododajnych, książek i sprzętu na nagrody w Konkursie Pasiek oraz szkoleń o tematyce pszczelarskiej. Organizuje również Olimpiady Pszczelarskie w śród uczniów szkół gimnazjalnych i panadgimnazjalnych.