WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Drwinia

Drwinia
Zelek Józef
Nosal Stanisław, tel. 12 281 72 59
Kędziora Bogdan, tel. 12 281 70 31
Bożek Jan, tel.12 281 71 86

Dom Kultury w Grobli
Pierwsza niedziela miesiąca

Koło Pszczelarzy w Drwini powstało 18.02.1981 r grupę założycielską stanowiło 60 pszczelarzy. Pierwszy Zarząd wybrano w składzie: prezes – Zdzisław Szczygieł (pełnił tą funkcję nieprzerwanie do 2005 roku); wiceprezes – Wojciech Szachator; skarbnik – Tadeusz Bachowicz; sekretarz – Józef Szczygieł. W szczytowym okresie liczebności Koło zrzeszało 120 pszczelarzy. Aktywnie uczestniczyło w szkoleniach i prelekcjach organizowanych przez WZP Kraków. Współpracowało też z wybitnym pszczelarzem i naukowcem dr Antonim Chwatkowskim z Bochni, korzystając z jego rozległej wiedzy i doświadczenia. Potwierdzeniem jest choćby fakt nabywania matek inseminowanych CT46 i „Stachwa” – co w tamtym okresie było sporym osiągnięciem. Koło współpracowało też ze Stacją Hodowli matek w Brzesku – prowadząc ocenę matek CT 46, CJ, CJ10.  Trzech pszczelarzy posiada tytuł „Mistrza pszczelarskiego” pięciu tytuł „Robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pszczelarz”. Produkty pozyskiwane w naszych pasiekach to głównie: miód, wosk, pyłek i propolis.

Aktualnie Koło liczy 37 członków oraz 896 pszczelich rodzin.