WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska
Babiński Stanisław, tel. 534 644 226
Mirocha Stanisław, tel. 600 298 834
Lasek Włodzimierz, tel. 507 266 758
Lasek Włodzimierz, tel. 507 266 758
Knapek Jan, Kędziora Robert, Lenik Paweł, Łach Władysław, Surzyn Krzysztof
Klimowski Alojzy, tel. 513 795 012

restauracja klasztoru OO Benedyktynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
doraźnie według potrzeb

Kapelan Koła O. Melchior Cichy. W strukturach WZP Kraków, Koło działa od 2003 roku.

stan członków 57 osób,

pszczelich rodzin 1079.