WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Kęty

Kęty
Banaś Błażej, tel. 602 778 327
Szczepański Marek, tel. 606 910 873
Jarosz Zbigniew
Chromik Jerzy, tel. 602 392 184
Tlałka Wojciech, Bielecki Krzysztof, Sokół Stanisław
Zaręba Jerzy, tel. 602 346 532, Gasidło Kazimierz, Maciąga Jacek

Dom Kultury w Kętach
ostatnia niedziela miesiąca lub w innych terminach w/g potrzeb, godz. 10:00
Przejdź do strony koła

W 1933 roku na terenie miasta Kety zawiązuje się Oddział Małopolskiego Związku Pszczelniczego we Lwowie i zrzesza pszczelarzy z terenu miasta Kęty i okolicznych wiosek. Doniosły fakt zawiązania się Oddziału zostaje stwierdzony w „Spisie Członków Oddziału Małopolskiego Związku Pszczelniczego w Kętach” – zatwierdzonym podpisem i pieczęcią przez Burmistrza Magistratu Królewskiego Wolnego Miasta Kęty z datą 23.01.1934 roku.
W 1945 roku odradzają się organizacje pszczelarskie: terenowe i wojewódzkie. Ostatecznie po kilku reformach administracyjnych Koło od 2003 roku należy do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.
W latach osiemdziesiątych Koło w Kętach liczyło 170 członków, obejmowało kilka rejonów z których później utworzyły się samodzielne Koła. Prowadzone były szkolenia, rozprowadzano matki hodowlane oraz reprodukcyjne, zaopatrywano pszczelarzy w leki i cukier dla pszczół, wzbogacano bazę pożytkową. W trudnych chwilach największe wsparcie w kole okazywali śp. Stefan Etgens, Stanisław Hałatek, Leon Januszyk, Józef Dzióbek, Karol Nycz, Benedykt Żak, Eugeniusz Czarnik i wielu innych.
   W 1998 Kołu został nadany Sztandar, który jest symbolem historii pszczelarzenia na Ziemi Kęckiej. Sztandar skupia i jednoczy członków we wszystkich ważnych chwilach ich życia.
   W 2004 roku przypadła jubileuszowa rocznica 70 – lecia Koła, uświetnieniu której były podporządkowane wszystkie działania. Chcąc przybliżyć mieszkańcom problematykę pszczelarstwa została zorganizowana w Muzeum w Kętach dwutygodniowa wystawa pszczelarska pod tytułem: „Pszczelarstwo dawniej i dziś”. Zaprezentowany tam został sprzęt pszczelarski z różnych okresów w tym ule. Pokazane zostały również  sposoby gospodarowania w pasiece tj: pozyskiwanie miodu, pyłku, mleczka pszczelego, kitu i wychowu matek. Zaprezentowano ponadto bogaty asortyment specyfików lekarskich i kosmetycznych wyprodukowanych na bazie produktów pszczelich. Wystawę odwiedziło 395 zwiedzających, grupy rodzinne w tym 13 grup uczniowskich.
Kolejna akcją w roku jubileuszowym było sadzenie drzewek w powstającym na terenie Gminy Kety Parku Lipowym. Zasadzono 256 lip na powierzchni około 2 hektarów.
Koło w Kętach bierze czynny udział w różnych uroczystościach tj: Dożynkach Powiatowych, Obchodach Dni Kęt oraz szkolnych wystawach. Wszystko połączone jest z miodu i pyłku. Atrakcją wszystkich wystaw jest oszklony ul z pszczołami, który przyciąga uwagę zarówno dzieci jak i dorosłych.
Podsumowanie sezonu pszczelarskiego jest uwieńczone spotkaniem pszczelarzy i ich rodzin, tzw. Prażonkami.