WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Kraków - Podgórze

Kraków - Podgórze
Grabowiecki Tadeusz, tel. 536 604 098
Rząsa Paweł
Teska Ryszard
Grabowiecki Krzysztof
.
Kubać Stanisław, tel. 602 469 517, Sawicki Kornel

Centrum Sztuki Współczesnej
4 czwartek miesiąca, godz. 17

Historia

Koło Pszczelarzy Kraków Podgórze WZP ma rodowód związany z Kołem Pszczelarzy i Ogrodników, które zostało założone przy Krakowskiej Fabryce Kabli w Podgórzu w dniu 05.11.1963 roku przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy.

Miało to na celu zorganizowanie wśród 3 tys. załogi organizacji społeczno-zawodowej przy Krakowskiej Fabryce Kabli.

Początkowo Koło obejmowało swym zasięgiem dzielnice Podgórze i trzy powiaty: krakowski, bocheński, myślenicki skąd pochodzili pracownicy tego zakładu.

Koło liczyło początkowo ok.35 członków a w latach 80-tych ok. 200 członków.

W dniu 02.03.1969 r. powstało Miejskie Koło Pszczelarzy Kabel, które następnie przekształciło się w Koło Pszczelarzy Kraków Podgórze WZP.

Prezesami Koła byli kolejno:

  1. Ślósarczyk Antoni
  2. Szymusik Bogdan
  3. Russert Zdzisław
  4. Bajur Jan
  5. Osika Piotr

Aktualnie Koło Pszczelarzy Kraków-Podgórze zrzesza 25 pszczelarzy i 485 rodzin.