WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze

Krzeszowice
Latawiec Bogusław, tel. 660 973 379
Tatoj Krzysztof, Rokicka Teresa
Rokicka Teresa,
Szyguła Józef, tel. 602 794 804
Szczurek Daniel
Marszałek Kazimierz, Bąbka Robert, Spytkowski Adam

Ul. dr J. Walkowskiego 1, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
ostatnia niedziela miesiąca godz. 10:00,
Przejdź do strony koła

Z początkiem 1907 roku, z inicjatywy dr Ignacego Wróbla, z udziałem rolników, księży, kierowników szkół, rękodzielników i urzędników zostało założonePowiatowe Towarzystwo Pszczelnicze w Krzeszowicach, zrzeszające pszczelarzy z 25 okolicznych miejscowości. W skład Zarządu wchodzili : lekarz z Czatkowic, poseł do sejmu galicyjskiego; kierownik szkoły; arch. budowlany z Krzeszowic; inspektor dóbr hr. Potockich z Krzeszowic; Rada Nadzorcza: Komendant Żandarmerii z Tenczynka, mistrz stolarski z Tenczynka; Wizytatorzy Zdrowotności Pasiek: rolnik z Pisar, ogrodnik dóbr hr. Potockich z Krzeszowic. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nasza organizacja Pszczelarska rozszerza działalność i powstaje Powiatowe Towarzystwo Pszczelarsko – Sadownicze w Krzeszowicach. W latach okupacji niemieckiej wielu pszczelarzy koła było członkami ruchu oporu. Z ważniejszych wydarzeń powojennych można wymienić akt poświęcenia sztandaru Koła "Barć" w Krzeszowicach w dniu 17 lipca 1983 r. Mszę św. celebrował i poświęcenia dokonał ówczesny Prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego ks. dr Henryk Ostach. Od 1982 roku organizowany jest corocznie Krzeszowicki Dzień Pszczelarza z kiermaszem pszczelarskim i wystawą zabytkowych uli figuralnych.

Aktualnie Koło zrzesza 115 członków, którzy posiadają 1547  rodzin pszczelich.