WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Limanowa

Limanowa
Kaczmarczyk Władysław, tel. 18 337 40 07
Piszczek Aleksander, Wiśniowski Marcin
Dyrek Marcin
Dudek Adam, tel. 505 107 318
Czamara Wojciech, Lis Małgorzata
Siernat Jerzy, Raczek Piotr, Zoń Roman

Bank Spółdzielczy w Limanowej
każda pierwsza niedziela miesiąca

Rok założenia: 1987 rok

Ilość członków: 87 osób

Ilość rodzin pszczelich : 2222