WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Olkusz

Olkusz
Sośnierz Stefan, tel. 32 645 68 94
Noga Karol
Kukuczka Zbigniew
Szlęzak Mieczysław, tel. 666 816 826
Kulanty Sławomir, Nawara Stanisław, Banek Mariusz

Miejski Dom Kultury w Olkuszu.
druga sobota miesiąca od godz.16

Historia organizacji pszczelarskiej na terenie ziemi Olkuskiej zgodnie z ustnym przekazem sięga dwudziestolecia międzywojennego. Wojna przeszkodziła Kołu w rozwoju i działalności ale po jej zakończeniu Koło reaktywowano. Prezesem został wówczas Lucjan Kluczewski , jego zastępcą  Stanisław Zmysło, skarbnikiem Edward Gorgoń. W roku 1977 funkcję prezesa objął Bolesław Brożek i pełnił ją nieprzerwanie do roku 1983. W roku 1981 na Walnym Zebraniu Koła po raz Kolejny Prezesem Koła wybrano Bolesława Brożek jego zastępcą został Leon Werys, sekretarzem Jerzy Hofler, skarbnikiem Edward Gorgoń. W roku 1983 powołano Zarząd w nowym składzie któremu przewodził Robert Putowski pełniący tę funkcję do roku 2004. Pozostali członkowie Zarządu Koła: z-ca Jan Cmielewski, sekretarz Henryka Lekson, skarbnik Edward Lekson, członkowie Aleksander Skórzewski, Jan Tylec. Dn. 15.02.2004  Walne Zebranie wybrało Zarząd w składzie: prezes Sławomir Kulanty, z-ca Waldemar Dziuba,  sekretarz Zdzisław Kaleciński, skarbnik Mieczysław Szlęzak, oraz czlonkowie: Stanisław Łydka, Marian Kocjan, Miłek Marek. W ciągu wielu lat swej działalności Koło które początkowo należało do WZP w Katowicach a od roku 2000 do WZP w Krakowie, szkoliło i integrowało pokolenia pszczelarzy. W roku 1994 12 czerwca dzięki zaangażowaniu i poświęceniu członków Koła został poświęcony Sztandar Koła pszczelarzy w Olkuszu, uroczystość ta zbiegła się z jubileuszem 50- lecia organizacji pszczelarskiej w Olkuszu. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz WZP Katowice – ówczesny prezes P. Zachariasz, ówczesny poseł na Sejm RP J. Soska oraz licznie przybyli goście. Nie sposób wymienić wszystkich którzy zasłużyli się dla Koła, wielu poświęciło czas i siły dla pracy na rzecz organizacji do której należeli. To dzięki nim Koło liczy dziś 55 osób, to dzięki nim odbywały się szkolenia, wycieczki, pielgrzymki, koleżeńskie spotkania i zaopatrzenia cukier i potrzebny sprzęt. Koło w Olkuszu to jedno z bardziej zintegrowanych, co roku członkowie spotykają się na Mszy Św. z okazji dnia ich patrona, spotykają się też w swoich pasiekach.