WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Raciechowice

Raciechowice
Kurek Stanisław, tel. 726 65 43 67
Pogorzelska Krystyna, tel. 695 149 026
Mazur Paweł, tel. 667 476 575
Murzyn Joanna, tel. 12 271 56 64
Łoziński Wacław, tel. 12 271 61 10

Sala parafialna w Gruszowie
doraźnie według potrzeb

Rok założenia: 1983 rok

Stan członków: 41

Ilość rodzin pszczelich: 891