WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Brzeźnica - Spytkowice

Brzeźnica- Spytkowice
Czarniak Krzysztof, tel: 889 435 636
Mostowik Andrzej
Kalicki Artur
Zasępa Ewa
Spisak Wojciech
Nawrocki Adam, Starowicz Wojciech, Balcer Tadeusz, Bogacz Rafał

Galeria przy Urzędzie Gminy w Brzeźnicy
na bieżąco w zależności od potrzeb

Koło nasze powstało 28 kwietnia 2000 roku. Jego współzałożycielami są dwaj ówcześni wójtowie gmin: Wojciech Spisak – wójt Brzeźnicy i Stanisław Ściera – wójt Spytkowic. Koło przyjęło nazwę: Nadwiślańskie Międzygminne  Koło Pszczelarzy Brzeźnica-Spytkowice z siedzibą w Brzeźnicy. Pierwszym prezesem koła jest Ewa Gębczyk (ob. Zasępa) – jedyna wówczas kobieta w naszym kole. Prezesem w drugiej i trzeciej kadencji jest Wojciech Spisak, a vice prezesem Marian Bajda.

Miejscem spotkań jest klubokawiarnia „Andulka” w Brzeźnicy  bądź  Dom Pasieczny prezesa w Marcyporębie. Terminarz zebrań ustala się w planie pracy z rocznym wyprzedzeniem. Zebrań jest 8-10 rocznie. Systematycznie liczba członków naszego koła rośnie. Obecnie jest nas 23 osóby głównie z terenu gminy Brzeźnica i Spytkowice, ale również gm. Skawina czy nawet miasta Katowice. Utrzymujemy ok. 546 rodzin. Gospodarkę prowadzimy w ulach wielkopolskich, rzadziej Dadanta czy warszawskich.

Koło organizuje wycieczki na Dni Wsi Śląskiej do Śmiłowic k/Mikołowa, Dni Kultury Beskidzkiej w Andrychowie (obecnie Łysonalia w Kętach), Krakowskie Miodobranie, jak również sporadycznie do Pszczelej Woli czy Kamiannej. Uczestniczymy także w lokalnych gminnych imprezach.