WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Skawina

Skawina
Grzelak Waldemar
.
Sapała Antoni
Grzelak Maria
Krupnik Leszek, Miśkiewicz Zenon, Pająk Krzysztof
Florek Jerzy, tel. 12 275 13 39, Zięba Andrzej, Józefczyk Zdzisław

Jurczyce 25-Dom Pamięci Rodu Hallerów
ostatnia niedziela każdego miesiąca o godz. 14:00 z wyłączeniem lipca i sierpnia

Pierwsza udokumentowana informacja o istnieniu Koła pszczelarzy w Skawinie pochodzi z 1941 r, ale jest bardzo prawdopodobne, że organizacja pszczelarska istniała już wcześniej. 
Podczas wojny prezesem miejscowego Związku Pszczelarzy w Skawinie był Józef Kulicz a opiekę nad Kołem sprawował instruktor Tadeusz Kalbinowski. Zebrania pszczelarzy odbywały się w tym czasie w pierwszą niedzielę miesiąca w budynku Gminy. W 1948 r wszystkie organizacje pszczelarskie zostały rozwiązane. W Skawinie reaktywowano Miejscowe Koło Pszczelarzy w 1981 roku a prezesem został Bronisław Duda. Od 1990 do 10 X 2003 r. przewodniczył Kołu Eugeniusz Gniady. Od 10 X 2003 prezesem jest Krzysztof Pająk.

Koło liczy aktualnie 35 członków i ponad 607 rodzin pszczelich.