WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka "Mioduszyna"
Gąska Jan
.
Kapała Robert
Palka Zbigniew
Walas Krystyna, Ingram Sebastian, Dobisz Antoni, Janczar Kazimierz, Głuszek Roman, Oles Krzysztof
Bąk Marian, tel. 602 264 789, Nocula Andrzej , Frączek Józef

Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
brak informacji

1 październik 2002 – Walne Zebranie w sprawie powołania Koła
22 styczeń 2003 WZP wyraża zgodę na powołanie Koła Pszczelarzy „Mioduszyna”
6 luty 2003 – wpis Koła do ewidencji Starostwa Suskiego pod patronatem Starosty

Działalność: Organizacja 12 szkoleń powiatowych w latach 2003-2009, prowadzenia akcji nasadzania sadzonek miododajnych, kursy mistrzowskie (9 osób) i robotników wykwalifikowanych (2 osoby), wycieczki szkoleniowe, ogniska, czynny coroczny udział w opłatku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Koło prowadzi akcję sztandarową, której zakończenie jest przewidziane na 30.05.2009r. uroczystym poświęceniem sztandaru.

Aktualnie zrzesza 58 członków, którzy posiadają 1449 pszczelich rodzin.