WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Tymbark

Tymbark
Kapturkiewicz Adam
Bubula Stanisław
Kawula Jan
Pałka Eugeniusz
Dziadoń Jan, Stypuła Czesław
Piórkowska Maria, Dziadoń Grzegorz, Kapturkiewicz Andrzej

Gimnazjum w Tymbarku
doraźnie według potrzeb
Przejdź do strony koła

Koło Tymbark uchwałą Walnego Zebrania  nr 2/01/2005 z dnia 11.02.2005 r. podjęło decyzję o wstąpieniu w struktury WZP w Krakowie. Koło zawiązało swoją działalność na wiele lat wcześniej, już w 1947 roku pojawiają się wzmianki w "Pszczelarzu Polskim" o Miejscowym Związku Pszczelarzy w Tymbarku. Zebrania odbywają się w sali Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku, jedno ze spotkań odbywa się w plenerze w pasiece członka Koła.

Stan członków: 38

Ilość rodzin pszczelich: 1194