WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Wiśniowa

Wiśniowa
Szymoniak Marcin tel. 787 589 523
,
Spytek Łukasz, tel. 511 613 860
Kot Zbigniew
Pałka Stefan, Morajka Wojciech
Skiba Wacław, Pałka Tadeusz, Zając Jan

sala obrad Urzędu Gminy Wiśniowa
w. potrzeb

Rok założenia: 1981 rok

Ilość członków: 33 osób

Ilość rodzn pszczelich : 705