WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Żarnówka

Żarnówka
Słonina Tomasz, tel. 602 185 916
Czarny Sylwester, tel. 667 370 234
Słonina Krzysztof, tel. 781 061 342
Szewczyk Kazimierz, tel. 692 417 474

Remiza strażacka w Żarnówce
pierwsza niedziela miesiąca, godz.9:00.

Rok założenia: 2003 rok

Stan członków: 29

Ilość rodzin pszczelich: 655