WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Budzów

Budzów
Rymarczyk Stanisław tel. 609 485 545
Rymarczyk Tomasz
Prymula Marcin
Bukowski Wojciech, tel. 506 196 136
Liszka Adam
.

OSP Jachówka
doraźnie według potrzeb

Stan członków: 32

Rok założenia: 2009

Ilość rodzin pszczelich: 770

skład Zarządu oraz działalność nie ujawniona