WOJEWÓDZKI
ZWIĄZEK
PSZCZELARZY
W KRAKOWIE

Koła Terenowe

Gdów

Gdów
Miszczyk Tomasz, tel. 720 888 052
Tuleja Szczepan
Ciężarek Marcin
Sarapata Bogdan, Kowal Beata, Fila Piotr, Kociołek Jan
Górka Rafał, Górny Piotr, Cebula Damian

Strażnica OSP w Niewiarowie
ostatnia niedziela miesiąca o godz. 10:00

Koło Pszczelarzy w Gdowie działało już w latach osiemdziesiątych. Z niewielkiej ilości zachowanych dokumentów wynika, że na koniec 1981r. było zrzeszonych w kole 153 pszczelarzy, w posiadaniu których było 811 rodzin. Prezesem Koła był wówczas śp. Józef Bzdyl. Wygaszenie działalności koła nastąpiło w 1996r. Po tym okresie cześć pszczelarzy z gdowskiego koła należała do Koła Pszczelarzy w Dobczycach.

Reaktywacja działalności Koła Pszczelarzy w Gdowie nastąpiła w dniu 28.02.2015r. Na zebranie reaktywujące przybyło 16 pszczelarzy, w posiadaniu, których było 290 rodzin pszczelich. Obecnie (grudzień 2016r.) Koło liczy 40 członków w posiadaniu, których jest 640 rodzin pszczelich.